Αγγλόφωνα τμήματα

Στις "Κίτρινες Ομπρέλλες" η διαδικασία της ομιλίας της Αγγλικής γλώσσας γίνεται με έναν απλό φυσικό τρόπο. Τα μικρά παιδιά και τα μωρά μπορούν να μιλήσουν μια γλώσσα με φυσικό τρόπο κι έχουν από μόνα τους το κίνητρο να "πιάνουν" τη γλώσσα χωρίς να το συνειδητοποιούν , κάτι που δε συμβαίνει με τα μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. Ο εγκέφαλος τους είναι προγραμματισμένος να απορροφά και να καταλαβαίνουν τους κανόνες αβίαστα χωρίς να χρειάζονται "μαθήματα"

Τα πλεονεκτήματα όταν αρχίζουν να μαθαίνουν μια γλώσσα νωρίς:

  • Τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν τις ατομικές έμφυτες στρατηγικές της μάθησης της μητρικής τους γλώσσας και σύντομα ανακαλύπτουν ότι μπορούν να εφαρμόσουν τις ίδιες στρατηγικές στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας( τ’ Aγγλικά)
  • Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν με τον καλύτερο τρόπο με δραστηριότητες που μοιάζουν με παιχνίδι. Αντιλαμβάνονται τη γλώσσα συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που τις μοιράζονται μ’ έναν ενήλικα.
  • Τα παιδιά που έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν τη δεύτερη γλώσσα ενόσω είναι ακόμη μικρά φαίνεται ότι χρησιμοποιούν τις ίδιες έμφυτες στρατηγικές εκμάθησης της γλώσσας σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους όταν μαθαίνουν κι άλλες γλώσσες. Το να μαθαίνουν την τρίτη, την τέταρτη ή ακόμα και περισσότερες γλώσσες είναι ευκολότερο απ΄ το να μαθαίνουν τη δεύτερη γλώσσα.
  • Τα μικρά παιδιά που μαθαίνουν μια γλώσσα χωρίς να τη διδάσκονται συνειδητά όπως συμβαίνει με τα μεγαλύτερα παιδιά ή τους ενήλικες είναι πολύ πιθανό να έχουν καλύτερη προφορά και μια εξοικείωση με τη γλώσσα και τον πολιτισμό.

Στις "Κίτρινες Ομπρέλλες" το παιδί σας έχει τη ευκαιρία ν’ ακούει την Αγγλική γλώσσα από πολύ νωρίς καθώς οι δίγλωσσοι νηπιαγωγοί μας τραγουδούν Αγγλικά τραγούδια και απαγγέλουν ποιηματάκια με τα μικρότερα παιδιά. Σ’ όλα τα επίπεδα του σχολείου, πολλές δραστηριότητες γίνονται στ’ Αγγλικά ώστε το παιδί σας να εκτίθεται στη σωστή προφορά και τη γραμματική σε φυσικές καταστάσεις. Αυτό σημαίνει το παιδί σας μαθαίνει τη δεύτερη γλώσσα εύκολα και αβίαστα.